Archive

Os I Branchen

OS I BRANCHEN “Jeg synes, det var dejligt, at vi har været så tæt på praksis og det her med at komme ud fysisk og tale med de professionelle og elever, det har rigtig meget værdi.” - Elev, fra indsatsen “OS I BRANCHEN”.   Med ROCKWOOL FONDENS Indsats “OS...

Samtaler om Liv og Behandling

"Hvornår tror du jeg skal dø?" Værktøj til de svære samtaler At snakke ærligt om livet med alvorlig sygdom og fremtidsprognoser er ikke nødvendigvis hvad læger er uddannet eller forberedt til. Samtidig, så kan patienter og pårørende finde det svært at starte denne slags samtaler. Men som...

“DET SKABENDE BIBLIOTEK”

"DET SKABENDE BIBLIOTEK" Indhold og indretning til et nyt børnebibliotek. Kan et traditionelt bibliotek transformes til at være et levende udvalg af kulturelle arrangementer og kreative workshops for både skoleklasser og individuelt besøgende? Dette skal gøres helt indefra, sammen med personalet, for at det i det daglige...

“Design sprint”

"Design sprint" DESIGN-SPRINT MED LØSNINGER TIL MINDRE FRAFALD PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE. For få elever kommer gennem erhvervsuddannelserne. For at tilgå problemstillingen løsningsorienteret, iværksatte ROCKWOOL Fonden's interventionsteam et design-sprint. Her udvikles ideer, der testes i praksis og herefter udvælges til implementering på oplyst grundlag. Et design-sprint er et kreativt format...

“FREMTIDENS FØDESTUE”

"FREMTIDENS FØDESTUE" En 1:1 vision af fremtidens fødestue. Når fantasi og virkelighed mødes, kan vi udfordre vores egen opfattelse af det mulige på en meget konkret måde. Denne krydsning mellem fantasi og virkelighed blev brugt til at bringe hospitalspersonale, brugere og arkitekter sammen i opbygningen af fremtidens...

“RQI EXPLORE”

"RQI EXPLORE" En fremtidsvision skabt med 12 internationale teams. Når et stort firma er spredt over hele verden, er koordination af både målsætning og indsats afgørende for en vellykket innovationsproces. Gennem en transparent og visualiseret co-creation proces fik 12 internationalt spredte teams skabt deres fælles fremtidsvision. Laerdal er en...

CHEMO TO GO, PLEASE

“CHEMO TO GO, PLEASE”

"CHEMO TO GO, PLEASE" Kræftpatienter tager kemoen med hjem. Brugervenligt og godt design handler ikke kun om det fysiske og æstetiske udseende, men det er også vist i den måde, designtænkning former løsningen fra idé til færdigt produkt. Dette er "Chemo To Go, Please" et godt eksempel...

“GENSTART”

"GENSTART" Co-creation med mere end 100 kernemedlemmer. Ungdommens Røde Kors hjælper børn og unge i Danmark og rundt om i verden til en bedre fremtid. Arbejdet er udelukkende baseret på det personlige engagement fra mere end 20.000 frivilligt dedikerede. Derfor er en demokratisk, gennemsigtig og enkel organisation...

“HVERDAGS-DIALOGER OM ALZHEIMER”

"HVERDAGS-DIALOGER OM ALZHEIMER" Co-design om et følsomt emne med patienter og pårørende. Kun en lille del af Alzheimer patienter bliver diagnosticeret i tide for at medicinen kan virke, simpelthen fordi patienterne ikke kontakter deres læge, før det er for sent. Denne udfordring krævede en alternativ designfase, for...

“VR SOM SMERTELINDRING”

"VR SOM SMERTELINDRING" Leg som smertelindring til børn på hospitalet. At være på hospitalet, eller blive indlagt på hospitalet, kan være en traumatisk oplevelse for børn. Dette projekt søgte at lette oplevelsen for børnene ved metoder til at distrahere dem i de mest ubehagelige øjeblikke. Ved at følge...