“GENSTART”

Co-creation med mere end 100 kernemedlemmer.

Ungdommens Røde Kors hjælper børn og unge i Danmark og rundt om i verden til en bedre fremtid. Arbejdet er udelukkende baseret på det personlige engagement fra mere end 20.000 frivilligt dedikerede. Derfor er en demokratisk, gennemsigtig og enkel organisation nødvendig.

Ungdommens Røde Kors team efter vores co-design aktivitet

Ungdommens Røde Kors stod over for at skulle gentænke deres organisationsstruktur, som med tiden havde udviklet sig til at være for rigid og kompliceret til deres medlemmers ånd. Med ønsket om en demokratisk proces for forandring, var det centrale spørgsmål, der skulle besvares: Hvordan inddrager vi, og lytter til, mere end 100 nøglemedlemmer, og lader deres hverdags-oplevelser forme fremtiden?

Opgaven med dette co-creation projekt var derfor planlægning og facilitering af en række workshops, der skulle afdække medlemmernes daglige oplevelser og udfordringer. Forløbet sluttede i en stor workshop, hvor alle 100 nøglemedlemmer deltog. De forskellige workshops resulterede i et puslespil af oplysninger, som gennem en meget transparent og fælles bearbejdningsproces, blev sorteret og samlet til en ny organisationsstruktur. Afslutningsvis blev både processen og den nye struktur visuelt og grafisk formidlet tilbage til medlemmerne.

Oplæg om co-design for Ungdommens Røde Kors

I har været meget mere grundige, end hvad jeg havde forventet, i at medtage alle stemmer. Det synes jeg var et sindssygt fedt produkt.”

Amalie Utzon, Landsformand, Ungdommens Røde Kors

 

 

 

Category:

Projekter

Date:

februar 6, 2019