“FREMTIDENS FØDESTUE”

En 1:1 vision af fremtidens fødestue.


Når fantasi og virkelighed mødes, kan vi udfordre vores egen opfattelse af det mulige på en meget konkret måde. Denne krydsning mellem fantasi og virkelighed blev brugt til at bringe hospitalspersonale, brugere og arkitekter sammen i opbygningen af fremtidens fødestue.

Rollespil i fremtidens fødestue

Nyt Hospital Nordsjælland er i gang med at opbygge et helt nyt hospital fra bunden. Dette rejser spørgsmålet: Hvordan ser fremtidens fødestue ud, når vi har mulighed for at gentænke den fuldstændig? Jordemødre blev fulgt igennem et stort antal fødsler, hvor deres arbejdsgang blev noteret. Gennem interviews og mindre workshops blev grundlaget til ​​en 1: 1 scenografi af en helt nyt fødestue skabt. Her blev jordemødre, nye mødre og partnere, repræsentanter fra produktindustrien og arkitekterne bag den fremtidige hospitalsbygning inviteret til at opleve og forme fremtidens fødestue.

workshop om fremtidens fødestue

“Skidt er tid og tid er sikkerhed. Når det gælder om at få et barn ud handler det om hjerneceller”

Gitte, Chefjordemoder, deltager i projektet

 

 

 

Projektet er ført til en gentænkning af dispositionen for selve fødeafdelingen samt indhold på fødestuerne til det nye Hospital Nordsjælland, der skal stå færdigt i 2022. Gennem en involvering af en bred gruppe interessenter og fagligheder, er disposition og indhold designet til at rumme både workflow for personalet, følelser hos de kommende forældre og faglige hensyn til arkitekterne. En zoneinddeling af fødestuen, der rummer alle disse forskellige behov, er en af ​​de vigtigste resultater i projektet.

Slide 1:1 modellering af fremtidens fødestue sammen med jordemødre, forældre, læger, arkitekter og repræsentanter fra produkt industrien. 

Category:

Projekter

Date:

februar 6, 2019