“Design sprint”

DESIGN-SPRINT MED LØSNINGER TIL MINDRE FRAFALD PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE.


For få elever kommer gennem erhvervsuddannelserne. For at tilgå problemstillingen løsningsorienteret, iværksatte ROCKWOOL Fonden’s interventionsteam et design-sprint. Her udvikles ideer, der testes i praksis og herefter udvælges til implementering på oplyst grundlag.

Eleverne før vi startede design sprint workshoppen

Et design-sprint er et kreativt format af en uges varighed, der åbner op for udvikling af mere disruptive og radikale ideer, samtidig med at risikoen holdes minimal, fordi de afprøves inden for en begrænset ramme. ROCKWOOL Fonden benyttede i samarbejde med Let’s Co dette greb som katalysator for at undersøge, hvordan flere elever kan blive udlært fra erhvervsuddannelse – hvor tal viste at kun omkring halvdelen endte med at blive udlært inden for deres fag. Let’s Co hjalp til med at facilitere projektets design-sprint på Erhvervsskolen EUC Sjælland (http://www.eucsj.dk), og skabte ideudvikling sammen med både elever og lærere.

Resultatet blev en række ideer til fastholdelse på uddannelsen. Elever og lærere fik design-værktøjer til at pretotype ideerne, således at de kunne afprøves in situ i lille skala. Den konkrete afprøvning skabte grundlag for refleksion og tilpasning af ideerne, og det blev tydeligt hvilke ideer der havde potentiale, og hvilke der ideer viste sig at møde for store udfordringer i praksis. Erfaringerne dannede grundlag for en kvalificeret prioritering mellem ideerne. På den måde stod ROCKWOOL fonden i slutningen af ugen med et udvalg af afprøvede ideer til videre implementering. I Sensommeren 2018, havde ROCKWOOL Fonden udformet tre flotte fastholdelses-idéer som 19 forskellige erhvervsskoler kunne se stort potentiale i.

Elever før design sprint

Vi formåede at samle både lærer-interesser, elev-interesser og forskning i et produkt som vi har kunne afprøve og dermed fået et konkret produkt ud af det.

Pernille Brems, Project Manager, ROCKWOOL FONDEN

 

 

 

Projektet kører forsat og du kan læse mere her, hvis du er blevet mere nysgerrig: https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/ungdomsuddannelse/

Category:

Projekter

Date:

februar 6, 2019