“VR SOM SMERTELINDRING”

Leg som smertelindring til børn på hospitalet.


At være på hospitalet, eller blive indlagt på hospitalet, kan være en traumatisk oplevelse for børn. Dette projekt søgte at lette oplevelsen for børnene ved metoder til at distrahere dem i de mest ubehagelige øjeblikke.

En deltager prøver vores VR spil

Ved at følge børn gennem deres behandlingforløb blev det klart, at der var tidspunkter, der var vanskelige for barnet at komme igennem. Det er især når sundhedspersonalet skal håndtere nåle sammen med barnet, for eksempel ved blodprøveudtagning og bedøvelse, at usikkerheden og nervøsiteten bliver rigtig stor. Sammen med Videnscenter for Børnesmerter, Rigshospitalet og Nyt Hospital Nordsjælland så vi på at hjælpe børnene bedre gennem disse ubehagelige oplevelser.

Vi afprøvede i dette projekt VR spil til børnene. Ved at give børnene VR-briller på med et spil specielt designet af Khora, kan børnene spille, mens de for eksempel får taget deres blodprøver. Det betyder, at de fleste børn ikke bliver så usikre og rent faktisk ser frem til at “få lov til at spille”. Denne nye løsning giver færre traumer til børnene, og sundhedspersonalet bruger mindre tid på at berolige barnet. 

DOKTOR “tror du prikket har været det?” Barn: “nej” doktor: “Det har faktisk været der” Barn: “godt!” (fortsætter med at spille)

Dialog under brugertests

Category:

Projekter

Date:

februar 6, 2019