Workshop facilitering

Et frugtbart samarbejde gennem workshop facilitering

Workshops er en grogrund for ideer, indsigt og løsninger. Desværre kan de også føre til mangel på opfølgning eller håndgribeligt resultat.

Derfor er en faciliteret workshop nøglen til success. En workshop med kunder, medarbejdere eller samarbejdspartnere genererer kvalificerede inputs til fremtidige løsninger. En godt faciliteret workshop forventningsafstemmer og skaber ejerskab blandt deltagerne, hvilket er afgørende for et vellykket samarbejde. En stramt facilitet workshop er en støtte til at opnå konkrete resultater, selv blandt et stort antal uenige deltagere.

workshop facilitering
Ved at fokusere på kreativt samarbejde, formår vores faciliterende workshops at bringe al viden og erfaring i spil og dermed skabe handlingsrige resultater.

Vores ekspertise er metoder til kreativt samarbejde. Praktisk set betyder det visuelle værktøjer til at tale på tværs af forskellige baggrunde og dagsordener, i kreative rammer der skaber en produktiv scene. Gennem workshopformatet kan en intention om brugerinddragelse, demokrati eller joint venture blive gjort konkret.

Et eksempel på, hvordan vi faciliterer workshops og sikrer, at du kommer ud med relevant indsigt og praktiske løsninger, er det arbejde, vi gjorde med Danske Røde Kors Ungdomsorganisation. Vi startede med spørgsmålet; “Hvordan involverer og lytter vi til mere end 100 nøgle medlemmer og lader deres daglige oplevelser forme fremtiden?” og endte med en ny organisationsstruktur.