Co-design projekt

Innovation i dybden via et co-design projekt

I et co-design projekt skaber vi et netværk af interessenter, og kommer gennem design-antropologiske metoder helt tæt på deres hverdag. De indsigter der kommer af denne tætte kontakt, danner hele fundamentet for udviklingen af nye løsninger.

I et co-design projekt frembringes ideer og skabes innovation indefra din organisation. Din organisation, dine kunder og dine medarbejdere går tilsammen rundt med de bedst kvalificerede bud på fremtiden. Denne viden er dog ofte fragmenteret og spredt ud. Det vi tilbyder, er at facilitere jeres ressourcer kreativt. Muligheder indefra bliver bragt op til overfladen, hvor de bliver givet liv gennem design. Vi bliver på forhånd enige om formatet for leverancen, og giver dig et konkret produkt tilbage som du kan bruge til noget.

Ved hjælp af co-design-principper er vi i stand til at forstå hverdags udfordringer og bruge din organisations, medarbejders og kunders viden.

Tæt på altid ser vi, at forudindtagede ideer om både problemer og løsninger ikke bliver mødt når medarbejdere og brugere kommer på banen. Mange forkerte løsninger kommer ud af at antage. Vores største motivation, for at udfordre den sædvanlige løsningsproces, er at vi tror på, at de stærkeste løsninger findes i fællesskab.

Et eksempel på vores co-design tilgang kan ses i vores “Chemo To Go, Please” -projekt, som vi designede ved hjælp af indsigt fra personale, patienter og pårørende på Rigshospitalets afdeling for leukæmi.