Design sprint

Effektiv generering af nye løsninger.

Et design sprint varer oftest en uge, og er en innovationsproces med en meget produktiv tilgang. Med et design-sprint identificeres de vigtigste behov omkring et problem. Fra dette grundlag udvikles ideer, der udvælges og afprøves i lille skala. Et design sprint giver dig en bred vifte af konkrete initiativer og effekter at vælge imellem.

Mange gange bliver nye løsninger valgt på baggrund af et tyndt ræsonnement, og uden at teste alternative og mere usikre løsninger. Vi minimerer faren ved de usikre løsninger, ved at give dem chancen for at blive levende og testet inden for en afgrænset ramme.

Se eksempel på et design sprint i dette projekt